Байланыс құралдары

Мекен жайы: Баймұқанов көшecі, 23

Телефон:

(87162) 51-27-75 қабылдау бөлімі

(87162) 512995 археология, сәулет және қалақұрылыс ескерткіштерін қорғау бөлімі

(87162) 512799 бас инспектор

(87162) 512980 бухгалтерия

E-mail: gunasledie@mail.kz